Tarievenlijst tandheelkundige zorg 2021.

Vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit.

Consultatie en diagnostiek (C)    
a. Diagnostisch onderzoek    
C11 Periodieke controle € 22.91 
C13 Probleemgericht consult € 22.91 
C91 Pocketregistratie € 36.18 
C92 Parodontiumregistratie € 72.35 
b. Aanvullend diagnostisch onderzoek, algemeen    
C22 Aanvullende medische anamnese na (schriftelijke) routinevragen € 22.91 
C28  Uitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen, vastleggen en verstrekken van behandelplan aan de patiënt € 108.53 
C29 *  Studiemodellen € 30.15 
C65  Planmatig beslijpen van alle voortanden, per boven- of onderkaak € 60.29 
c. Toeslagen en diversen    
C80  Mondzorg aan huis € 18.09 
C84 Voorbereiding behandeling onder algehele anesthesie € 48.23 
C85  Weekendbehandeling € 22.91 
C86 Avondbehandeling € 22.91 
C87 Nachtbehandeling  € 22.91 
II Maken en/of beoordelen foto’s (X)    
X10 Maken en beoordelen kleine röntgenfoto € 16.88 
X11 Beoordelen kleine röntgenfoto € 12.66 
X21 Maken en beoordelen kaakoverzichtsfoto € 72.35 
X22 Maken en beoordelen kaakoverzichtsfoto t.b.v. implantologie in de tandeloze kaak € 72.35 
X23 Beoordelen kaakoverzichtsfoto € 26.53 
X24 Maken en beoordelen schedelfoto € 32.56 
X34 Beoordelen schedelfoto € 24.12 
X25 Maken en beoordelen meerdimensionale kaakfoto € 204.99 
X26 Beoordelen meerdimensionale kaakfoto € 60.29 
III Preventieve mondzorg (M)    
M01  Preventieve voorlichting en/of instructie, per vijf minuten € 13.52 
M02  Consult voor evaluatie van preventie, per vijf minuten € 13.52 
M03 Gebitsreiniging, per vijf minuten € 13.52 
M05 Niet-restauratieve behandeling van cariës in het melkgebit € 27.13 
M32 */**  Eenvoudig bacteriologisch- of enzymatisch onderzoek € 18.09 
M30  Behandeling van gevoelige tandhalzen en (preventief) toedienen medicament  € 6.03 
M40  Fluoridebehandeling € 15.07 
M61 *  Mondbeschermer € 27.13 
M80 * Behandeling van witte vlekken, eerste element € 52.45 
M81 * Behandeling van witte vlekken, volgend element € 27.94 
IV Verdoving (A)    
A10 Geleidings-, infiltratie- en/of intraligamentaire verdoving € 15.07 
A15 Oppervlakte verdoving € 7.84 
A20  Behandeling onder algehele anesthesie of sedatie kostprijs
V Verdoving door middel van een roesje (B)    
B10  Introductie roesje (lachgassedatie) € 30.15 
B11  Toediening roesje (lachgassedatie) € 30.15 
B12  Overheadkosten roesje (lachgassedatie) € 37.38 
VI Vullingen (V)    
V71 Eénvlaksvulling amalgaam € 25.32 
V72 Tweevlaksvulling amalgaam € 40.40 
V73 Drievlaksvulling amalgaam € 52.45 
V74 Meervlaksvulling amalgaam € 73.56 
V81 Eénvlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer € 37.38 
V82 Tweevlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer € 52.45 
V83 Drievlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer € 64.51 
V84  Meervlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer € 85.61 
V91 Eénvlaksvulling composiet € 48.23 
V92 Tweevlaksvulling composiet € 63.31 
V93 Drievlaksvulling composiet € 75.37 
V94 Meervlaksvulling composiet € 96.47 
V15 Aanbrengen schildje van tandkleurig plastisch materiaal (facing) € 72.35 
V30 Fissuurlak eerste element (sealen) € 27.13 
V35 Fissuurlak ieder volgend element in dezelfde zitting (sealen) € 15.07 
V40 Het polijsten, beslijpen en bijwerken van oude vullingen € 6.03 
V50 Droogleggen van elementen door middel van een rubberen lapje € 12.06 
V70 * Parapulpaire stift € 12.06 
V80 * Wortelkanaalstift € 21.10 
V85 * Elke volgende wortelkanaalstift in hetzelfde element € 9.04 
VII Wortelkanaalbehandelingen (E)    
a. Onderzoek, diagnostiek en behandelplanning    
E01 Wortelkanaalbehandeling consult € 22.91 
E02 Uitgebreid wortelkanaalbehandeling consult € 42.20 
E03 Consult na tandheelkundig ongeval € 33.16 
b. Wortelkanaalbehandeling    
Pulpabehandeling met als doel behoud van vitaliteit    
E60 * Geheel of gedeeltelijk weghalen van pulpaweefsel € 48.23 
Wortelkanaalbehandeling element met volgroeide wortelpunt, ongecompliceerd    
E04  Toeslag voor kosten bij gebruik van roterende nikkel-titanium instrumenten € 48.84 
E13 Wortelkanaalbehandeling per element met 1 kanaal € 108.53 
E14 Wortelkanaalbehandeling per element met 2 kanalen € 156.76 
E16 Wortelkanaalbehandeling per element met 3 kanalen € 204.99 
E17 Wortelkanaalbehandeling per element met 4 of meer kanalen € 253.23 
E85 Elektronische lengtebepaling € 15.07 
E19  Insluiten calciumhydroxide of daarmee vergelijkbare desinfectans per element, per zitting € 18.09 
E66 Wortelkanaalbehandeling van melkelement € 48.23 
Toeslagen bij complicaties bij wortelkanaalbehandelingen Alleen te declareren bij DETI-score B en klasse II of III van de Classificatie.    
E51 Verwijderen van kroon of brug € 36.18 
E52 Moeilijke wortelkanaalopening € 30.15 
E53 Verwijderen van wortelstift € 42.20 
E54 Verwijderen van wortelkanaalvulmateriaal € 30.15 
E55 Behandeling dichtgeslibd of verkalkt wortelkanaal € 30.15 
E56 * Voortgezette behandeling bij weefselschade van de tandwortel € 42.20 
E57 Behandeling van element met uitzonderlijke anatomie € 30.15 
Apexificatieprocedure van element met onvolgroeide wortelpunt    
E61  Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, eerste zitting € 84.41 
E62  Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, elke volgende zitting € 54.26 
E63 *  Toeslag voor afsluiting met Mineral Trioxide Aggregate (MTA) of een vergelijkbaar biokeramisch materiaal € 45.22 
E64 Afsluiting van open wortelpunt € 48.23 
Initiële wortelkanaalbehandeling    
E77 Initiële wortelkanaalbehandeling, eerste kanaal € 60.29 
E78 Initiële wortelkanaalbehandeling, elk volgend kanaal € 30.15 
Bleken    
E90 Inwendig bleken, eerste zitting € 48.23 
E95 Inwendig bleken, elke volgende zitting € 18.09 
E97 * Uitwendig bleken per kaak € 75.37 
Behandeling trauma-element    
E40 Directe pulpa-overkapping € 30.15 
E42 Terugzetten van een verplaatst element na tandheelkundig ongeval € 12.06 
E43 *  Vastzetten element d.m.v. een spalk na tandheelkundig ongeval € 24.12 
E44  Verwijderen spalk, per element € 6.03 
Aanbrengen rubberdam    
E45 Aanbrengen rubberdam € 12.06 
Microchirurgische wortelkanaalbehandelingen    
E31 Snij-/hoektand € 120.58 
E32 Premolaar € 168.82 
E33 Molaar € 217.05 
E34 * Aanbrengen retrograde vulling € 24.12 
E36 * Het trekken van een element met re-implantatie € 84.41 
E37 Kijkoperatie € 72.35 
Opvullen van de pulpakamer en afsluiten van de kanaalingangen    
E88  Opvullen van de pulpakamer en afsluiten van de kanaalingangen € 60.29 
Gebruik operatiemicroscoop    
E86  Gebruik operatiemicroscoop bij wortelkanaalbehandeling € 81.39 
Gebruiksklaar maken praktijkruimte    
E87  Gebruiksklaar maken van praktijkruimte voor wortelkanaalbehandeling € 60.29 
VIII Kronen en bruggen (R)    
a. Inlays en kronen    
R08 * Eénvlaks composiet inlay € 72.35 
R09 * Tweevlaks composiet inlay € 138.67 
R10 * Drievlaks composiet inlay € 180.88 
R11 * Eénvlaksinlay € 108.53 
R12 * Tweevlaksinlay € 168.82 
R13 * Drievlaksinlay € 241.17 
R14  Toeslag voor extra retentie bij het plaatsen van indirecte restauraties € 30.15 
R24 * Kroon op natuurlijk element € 265.28 
R34 * Kroon op implantaat € 241.17 
R29 * Confectiekroon € 54.26 
R31 Opbouw plastisch materiaal € 60.29 
R32 * Gegoten opbouw, indirecte methode € 60.29 
R33 * Gegoten opbouw, directe methode € 120.58 
b. Brugwerk    
R40 * Eerste brugtussendeel € 180.88 
R45 * Toeslag bij een conventionele brug voor elk volgende brugtussendeel in hetzelfde tussendeel € 90.44 
R49 Toeslag voor brug op vijf- of meer pijlerelementen € 150.73 
R50 * Metalen fixatiekap met afdruk € 30.15 
R55 * Gipsslot met extra afdruk € 30.15 
R60 * Plakbrug zonder preparatie € 120.58 
R61 * Plakbrug met preparatie € 180.88 
R65 Toeslag bij een plakbrug voor elk volgende brugtussendeel in hetzelfde tussendeel € 42.20 
R66  Toeslag voor elke volgende bevestiging boven het aantal van twee € 24.12 
c. Restauraties diversen    
R70  Toeslag voor kroon onder bestaand frame-anker € 66.32 
R71 *  Vernieuwen porseleinen schildje, reparatie metalen/porseleinen kroon in de mond € 66.32 
R74 * Opnieuw vastzetten niet plastische restauraties € 24.12 
R75 * Opnieuw vastzetten plakbrug € 60.29 
R76 Toeslag voor gegoten opbouw onder bestaande kroon € 30.15 
R77  Moeizaam verwijderen van oud kroon- en brugwerk per (pijler)element € 30.15 
d. Schildje van keramiek of kunststof    
R78 * Schildje van keramiek of kunststof, zonder preparatie € 72.35 
R79 * Schildje van keramiek of kunststof, met preparatie € 120.58 
e. Temporaire voorzieningen    
R80 * Tijdelijk kroon- en brugwerk, eerste tand of kies € 30.15 
R85 * Tijdelijk kroon- en brugwerk, volgende tand of kies € 12.06 
R90 * Gedeeltelijk voltooid werk Naar gelang het stadium waarin de tandheel-kundige werkzaamheden verkeren
IX Behandelingen kauwstelsel (G)    
a. Pijn en bewegingsstoornissen (Orofaciale Pijn en Disfunctie, OPD)    
Onderzoek/diagnostiek bij OPD    
G21 Functieonderzoek kauwstelsel € 108.53 
G22 Verlengd onderzoek OPD € 217.05 
G23 Spieractiviteitsmeting en registratie € 96.47 
Therapie bij OPD A (niet-complex) of OPD B (complex), na tenminste functieonderzoek kauwstelsel (G21)    
G41 Consult OPD-therapie A (niet- complex) € 63.31 
G62 * Stabilisatieopbeetplaat € 162.79 
G68 * Reparatie stabilisatieopbeet- plaat met afdruk € 48.23 
G47 Evaluatie/herbeoordeling na OPD therapie A € 72.35 
Therapie bij OPD B (complex). Onderstaande verrichtingen zijn uitsluitend te declareren nadat een Verlengd onderzoek OPD (G22) heeft plaatsgevonden en de OPD als complex is aangemerkt.    
G43 Consult OPD-therapie B (complex) € 121.79 
G44 * Therapeutische injectie € 66.32 
G46 * Consult voor instructie apparatuur (eenmalig) € 48.23 
G48 Evaluatie/herbeoordeling na OPD therapie B € 120.58 
b. Beetregistraties    
G10 Niet-standaard beetregistratie € 90.44 
Extra in rekening te brengen voor nauwkeurigere bepalingen volgend op G10    
G11 Scharnierasbepaling € 90.44 
G12 Centrale relatiebepaling € 84.41 
G13 Protrale/laterale bepalingen € 60.29 
G14  Instellen volledig instelbare articulator, pantograaf en registratie € 542.63 
G16 Therapeutische positiebepaling € 30.15 
G20 Beetregistratie intra-oraal € 60.29 
Diversen    
G09 Occlusie analyse na meting m.b.v. digitale apparatuur € 32.56 
G15 Toeslag voor het behouden van beethoogte € 30.15 
G65 * Indirect planmatig inslijpen € 331.61 
G69 * Beetbeschermingsplaat € 66.32 
G33 * Aanbrengen front/hoektandgeleiding € 60.29 
c. Snurk- en slaapstoornisbeugel    
G71 * Apparaat voor snurk- en slaapstoornissen (MRA) € 301.46 
G72 Controlebezoek MRA € 30.15 
G73 * Reparatie MRA met afdruk € 48.23 
d. Myofunctionele apparatuur    
G74 Therapie met behulp van myofunctionele apparatuur € 127.22 
X Chirurgische ingrepen (inclusief verdoving) (H)    
a. Onderdeel A    
H11 Trekken tand of kies € 45.22 
H16 Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en hetzelfde kwadrant € 33.76 
H21 Kosten hechtmateriaal € 6.18 
H26 Hechten weke delen € 66.32 
H50 Terugzetten/terugplaatsen tand of kies, eerste element, exclusief wortelkanaalbehandeling € 60.29 
H55  Terugzetten/terugplaatsen tand of kies, buurelement, exclusief wortelkanaalbehandeling € 18.09 
b. Onderdeel B    
H90  Voorbereiding praktijkruimte ten behoeve van chirurgische verrichtingen vallend onder onderdeel B € 60.29 
H33 Hemisectie van een molaar € 72.35 
H35  Moeizaam trekken tand of kies, met mucoperiostale opklap € 72.35 
H40 Corrigeren van de vorm van de kaak, per kaak € 54.26 
H41 Verwijderen van het lipbandje of tongriempje € 36.18 
Wortelpuntoperatie per tandwortel    
H42 Wortelpuntoperatie, per tandwortel, zonder afsluiting € 72.35 
H43 Wortelpuntoperatie, per tandwortel, met ante of retrograde afsluiting € 96.47 
H44 Primaire antrumsluiting € 66.32 
H59 Behandeling kaakbreuk, per kaak € 84.41 
Cyste-operatie    
H60 Marsupialisatie  € 84.41 
H65 Primaire sluiting € 162.79 
Correctie van het prothesedragende deel per kaak met bijbehorende weke delen    
H70 Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., enkelzijdig per kaak € 84.41 
H75 Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., dubbelzijdig per kaak € 162.79 
H80  Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, enkelzijdig per kaak € 114.55 
H85  Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, dubbelzijdig per kaak € 192.93 
XI Kunstgebitten (P)    
P60  Uitgebreid onderzoek naar functioneren van het bestaande kunstgebit € 36.18 
P65 Planmatig inslijpen van het bestaande kunstgebit  € 30.15 
P17 Toeslag voor beetregistratie met specifieke apparatuur € 60.29 
P10 * Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 1-4 elementen € 90.44 
P15 * Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 5-13 elementen € 180.88 
P16  Toeslag voor individuele afdruk met randopbouw bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars € 66.32 
P18  Toeslag voor gegoten anker bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars € 18.09 
P34 * Frame kunstgebit, 1-4 elementen € 247.20 
P35 * Frame kunstgebit, 5-13 elementen € 337.64 
P31 * Wortelkap met stift € 150.73 
P32  Toeslag voor maken precisiekoppeling per koppeling of staafhuls € 90.44 
P33  Toeslag voor aanbrengen telescoopkroon met precisiekoppeling € 60.29 
P40 Toeslag immediaat kunstgebit, kunstgebittarief verhoogd met per immediaat te vervangen element € 15.07 
P45 * Noodkunstgebit € 120.58 
a. Volledig kunstgebit    
P21 * Volledig kunstgebit bovenkaak € 180.88 
P25 * Volledig kunstgebit onderkaak € 241.17 
P30 * Volledig kunstgebit boven- en onderkaak € 391.90 
Extra te berekenen bij volledig kunstgebit    
P36 Individuele afdruk zonder randopbouw € 30.15 
P14 Individuele afdruk met randopbouw € 66.32 
P37 Frontopstelling in aparte zitting € 36.18 
P27 Reoccluderen € 60.29 
P28 Naregistratie en remounten € 60.29 
P38 Toeslag voor bepaling verticale beethoogte met behulp van specifieke apparatuur € 66.32 
P39 Toeslag voor bepaling neutrale zone € 90.44 
P41 Toeslag voor relinen van alginaatafdruk € 30.15 
P42 Toeslag voor specifieke A-zone-bepaling € 30.15 
P43 Toeslag voor extra beetbepaling met waswallen € 36.18 
Overige    
P29 Toeslag te berekenen voor elk element bij een overkappingskunstgebit € 48.23 
P06  Tissue conditioning volledig kunstgebit, per kaak  € 42.20 
P01 * Opvullen volledig kunstgebit, indirect zonder randopbouw, per kaak € 42.20 
P02 *  Opvullen volledig kunstgebit, indirect met randopbouw, per kaak € 90.44 
P03 *  Opvullen volledig kunstgebit, direct zonder randopbouw, per kaak € 60.29 
P04 *  Opvullen volledig kunstgebit, direct met randopbouw, per kaak € 90.44 
P70 *  Opvullen overkappingskunstgebit op natuurlijke pijlers zonder staafdemontage, per kaak € 168.82 
P07 *  Reparatie volledig kunstgebit, zonder afdruk, per kaak € 18.09 
P08 *  Reparatie volledig kunstgebit, met afdruk, per kaak € 48.23 
P56  Tissue conditioning gedeeltelijk kunstgebit of framekunstgebit, per kaak € 42.20 
P51 *  Opvullen gedeeltelijk kunstgebit/framekunstgebit, indirect zonder randopbouw, per kaak € 42.20 
P52 *  Opvullen gedeeltelijk kunstgebit/framekunstgebit, indirect met randopbouw, per kaak € 90.44 
P53 *  Opvullen gedeeltelijk kunstgebit/framekunstgebit, direct zonder randopbouw, per kaak € 60.29 
P54 *  Opvullen gedeeltelijk kunstgebit/framekunstgebit, direct met randopbouw, per kaak € 90.44 
P57 *  Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/framekunstgebit, zonder afdruk, per kaak € 18.09 
P58 *  Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/framekunstgebit, met afdruk, per kaak € 48.23 
P78 *  Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element(en) tot volledig kunstgebit inclusief afdruk, per kaak € 48.23 
P79 * Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element of anker inclusief afdruk, per kaak € 48.23 
XII Tandvleesbehandelingen (T)    
a. Verrichtingen bij patiënten met tandvleesaandoeningen    
T012  Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus € 174.85 
T021  Grondig reinigen wortel, complex € 32.56 
T022  Grondig reinigen wortel, standaard € 24.12 
T032 Evaluatie initiële behandeling/chirurgie of herbeoordeling met parodontiumstatus € 108.53 
T033  Bespreken vervolgtraject na evaluatie of herbeoordeling € 66.32 
T042 Consult parodontale nazorg € 91.64 
T043 Uitgebreid consult parodontale nazorg  € 121.79 
T044  Complex consult parodontale nazorg € 162.19 
Parodontale chirurgie    
T070 Flapoperatie tussen 2 elementen € 195.95 
T071 Flapoperatie, per sextant (één zesde deel) € 301.46 
T072 Flapoperatie uitgebreid, per sextant ( één zesde deel) € 361.75 
T073 Directe postoperatieve zorg, eerste zitting € 60.29 
T074 Directe postoperatieve zorg, volgende zitting € 162.19 
T076 Tuber- of retromolaarplastiek € 75.37 
b. Parodontologie in overige situaties (niet vallend onder onderdeel a)    
Tandvlees chirurgie, niet vallend onder onderdeel a    
T101 Tuber- of retromolaarplastiek € 105.51 
T102 Tandvleescorrectie, per element € 57.28 
T103 Tandvleescorrectie, per sextant € 150.73 
Toepassen van regeneratietechniek    
T111 *  Aanbrengen parodontaal regeneratiemateriaal voor botherstel als zelfstandige verrichting, per sextant (één zesde deel) € 361.75 
T112 *  Aanbrengen parodontaal regeneratiemateriaal voor botherstel als niet-zelfstandige verrichting, gelijktijdig met flapoperatie in hetzelfde sextant (één zesde deel), per element € 120.58 
T113  Operatieve verwijdering van regeneratiemateriaal  € 195.95 
Parodontale kroonverlengingsprocedure    
T121 Kroonverlenging per element € 195.95 
T122 Kroonverlenging per sextant € 361.75 
Mucogingivale chirurgie    
T141 Tandvleestransplantaat € 114.55 
T142* Recessie bedekking met verplaatste lap € 361.75 
Directe postoperatieve zorg    
T151 Directe postoperatieve zorg, eerste zitting € 60.29 
T152 Directe postoperatieve zorg, volgende zitting € 162.19 
Diversen    
T161 ** Bacteriologisch onderzoek ten behoeve van tandvleesbehandeling € 42.20 
T162 Behandeling tandvleesabces € 81.39 
T163* Toepassing lokaal medicament € 65.12 
T164* (Draad)Spalk € 24.12 
T165 Uitgebreide voedingsanalyse € 60.29 
XIII Implantaten (J)    
J97 Overheadkosten implantaten, autotransplantaten en peri-implantitis chirurgie € 173.60 
J98 Overheadkosten pre-implantologische chirurgie € 101.64 
a. Onderzoek, diagnostiek en behandelplanning    
J01 Initieel onderzoek implantologie € 66.88 
J02 * Verlengd onderzoek implantologie € 102.90 
J03 * Proefopstelling € 138.91 
J05 Implantaatpositionering op grond van CT-scan € 46.30 
b. I Pre-implantologische chirurgie    
J09 * Ophoging bodem bijholte, eerste kaakhelft € 246.95 
J10 * Ophoging bodem bijholte, tweede kaakhelft in dezelfde zitting € 154.35 
J11  Prepareren donorplaats  € 138.91 
J12 *  Kaakverbreding en/of verhoging in frontregio of eerste kaakhelft € 149.20 
J13 *  Kaakverbreding en/of verhoging, in tweede kaakhelft in dezelfde zitting € 72.03 
b. II Pre- en per-implantologische chirurgie: diversen    
J06 Vrijleggen foramen mentale € 30.87 
J15 * Kaakverbreding en/of verhoging per kaakhelft of in frontregio € 87.46 
J17 * Aanvullende ophoging bodem bijholte € 133.77 
J18 * Ophoging bodem bijholte orthograad € 61.74 
J19 Toeslag esthetische zone € 66.88 
c. Implantologische chirurgie    
J20  Plaatsen eerste implantaat, per kaak  € 235.12 
J28 Plaatsen volgend implantaat, per kaak € 97.24 
J23 * Plaatsen eerste tandvleesvormer (healing abutment) € 77.17 
J29 * Plaatsen volgende tandvleesvormer(healing abutment) € 36.53 
J26  Moeizaam verwijderen implantaat € 169.78 
J36 Verwijderen implantaat € 33.96 
J27 Vervangen eerste implantaat € 235.12 
J37 Vervangen volgend implantaat € 97.24 
J39 Uitvoeren autotransplantaat € 179.56 
J88 Chirurgische behandeling peri-implantitis, per sextant (één zesde deel) € 179.56 
d. Diversen    
J07 Toeslag kosten boren voor eenmalig gebruik of toeslag kosten inzetstukken van een Implant Removal Set voor eenmalig gebruik kostprijs
J08 * Aanbrengen botvervangers in extractie wond  € 20.58 
J30 Bindweefseltransplantaat per donorplaats € 108.04 
J81 Verkrijgen en verwerken van bloed tot een regeneratief biomateriaal middels een venapunctie € 115.76 
J32 * Verwijderen gefractureerd abutment/occlusale schroef € 118.33 
J33 Kosten implantaat € 330.87 
J34 Bepaling stabiliteit implantaat middels ISQ-meting € 10.29 
J35 Grondig submucosaal reinigen implantaat € 24.18 
J87 * Tijdelijke kroon op immediaat geplaatst implantaat € 267.53 
e. Mesostructuur    
J45 * Plaatsen eerste drukknop € 123.48 
J41 * Elke volgende magneet, drukknop € 36.01 
J42 * Staaf tussen twee implantaten in dezelfde kaak € 210.94 
J43 *  Elke volgende staaf tussen implantaten in dezelfde kaak € 66.88 
J44 *  Plaatsen opbouw ten behoeve van implantaatkroon € 25.72 
f. Prothetische behandeling na implantaten    
J50 * Gelijktijdig plaatsen volledig kunstgebit en klikgebit € 529.92 
J51 * Onder klikgebit € 344.71 
J52 * Boven klikgebit € 344.71 
J53 * Omvorming klikgebit € 102.90 
J54 * Omvorming klikgebit bij staven tussen twee implantaten € 133.77 
J55 *  Omvorming klikgebit bij staven tussen drie of vier implantaten € 154.35 
J56 * Omvorming klikgebit bij staven tussen meer dan vier implantaten € 180.07 
J57  Toeslag vervangingsklikgebit op bestaande stegconstructie tussen twee implantaten € 87.46 
J58  Toeslag vervangingsklikgebit op bestaande stegconstructie tussen drie of vier implantaten € 113.19 
J59 Toeslag vervangingsklikgebit op bestaande stegconstructie tussen meer dan vier implantaten € 138.91 
g. Nazorg implantologie    
J60 Specifiek consult nazorg implantologie € 56.59 
J61 Uitgebreid consult nazorg implantologie € 92.61 
h. Prothetische nazorg    
J70 *  Opvullen zonder staafdemontage € 144.06 
J71 *  Opvullen met staafdemontage op twee implantaten € 180.07 
J72 *  Opvullen met staafdemontage op drie of vier implantaten € 205.79 
J73 *  Opvullen met staafdemontage op meer dan vier implantaten € 231.52 
J74 *  Reparatie zonder staafdemontage € 56.59 
J75 *  Reparatie met staafdemontage op twee implantaten € 108.04 
J76 *  Reparatie met staafdemontage op drie of vier implantaten € 133.77 
J77 *  Reparatie met staafdemontage op meer dan vier implantaten € 159.49 
J78 * Verwijderen én vervangen drukknop € 25.72 
i. Ketenzorg implantologie    
J80  Twee implantaten in de onderkaak voor een implantaatgedragen kunstgebit € 523.75 
XIV Uurtarieven ten behoeve van de bijzondere tandheelkunde en de Wlz (U)    
U25 * Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patiënten die behandeld worden in de Wlz-instelling in eenheden van vijf minuten € 13.73 
U35 *  Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patiënten die verblijven in de Wlz-instelling en behandeld worden in de eigen praktijk van de zorgaanbieder in eenheden van vijf minuten € 15.84 
U05 * Tijdtarief begeleiding moeilijk behandelbare patiënten in eenheden van vijf minuten € 15.84 
XV Informatieverstrekking en onderlinge dienstverlening (Y)    
Y01 Informatieverstrekking, per vijf minuten € 13.73 
Y02 Onderlinge dienstverlening Maximum
sbb-beeldmerk